Dzisiaj: 160
W tym miesiącu: 4811
Wszystkich: 735552
Zamek Morsko

Zamek "Bąkowiec" zbudowano na wyniosłej skale a na podstawie istniejących murów można ustalić,  że zamek został założony na planie nieregularnego, wydłużonego wieloboku o powierzchni około 500 metrów kwadratowych wykorzystując niewielką powierzchnię szczytu skały i przylegającego do niej otoczenia. Kamienna brama której fragmenty zachowały się do dziś prowadziła na mały dziedziniec otoczony murem i czworokątnymi pomieszczeniami położonymi na przeciwległych stronach skały w układzie amfiladowym. Półkoliste baszty w narożnikach pełniły rolę obserwacyjną i obronną. Zamek górny posiadał mury doskonale dopasowane do skały wapiennej, na której był osadzony. U podnóża pionowo spadającej skały była wykuta studnia.

Zewnętrzne mury zbudowano ze starannie dopasowanych kamieni wapiennych, a wewnętrzne partie budowano z kamiennego gruzu zalewanego dużą ilością zaprawy wapiennej. Od strony wschodniej do skały przylegał dziedziniec gospodarczy którego bronił stożkowy nasyp ziemny z owalną basztą oraz suchą fosą. Od strony południowej zamek był zabezpieczony kamiennym murem którego resztki są jeszcze widoczne. Dostęp do zamku był wyłącznie pieszy przez cały system pomostów i drabin. Pomimo dogodnego położenia i dość silnych fortyfikacji które powodowały, że był praktycznie nie do zdobycia przy wykorzystaniu średniowiecznych technik oblężniczych nie odegrał w historii ważniejszej roli.

Zamek w Morsku jest dobrym przykładem zamku zbudowanego na skalnym wzgórzu, w pełni wykorzystującego warunki naturalne do wzniesienia zarówno umocnień jak i pomieszczeń mieszkalnych.

Ruin zamku obecnie nie zwiedza się. Można jedynie obejść go po wyznaczonej ścieżce.