Dzisiaj: 121
W tym miesiącu: 4772
Wszystkich: 735513

Warownie i zamki jurajskie

Warownie jurajskie to system średniowiecznych zamków królewskich, zamków prywatnych oraz stażnic stojacych na straży granicy Królestwa Polskiego. Większość z zamków i stażnic powstała na wniesieniach oraz na trudno dostępnych wapiennych skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Warownie te, ze względu na położenie, zwane są często Orlimi Gniazdami. Pod adresem www.warowniejurajskie.pl powstaje serwis promujący te piękne średniowieczne twory, które w połączeniu z ostańcami wapiennymi na Jurze tworzą niepowtarzalny klimat tego regionu Polski.

Nowe godziny otwarcia na zamku Ogrodzieniec

Infor­mu­jemy, iż od dnia 25.10.2015r.

ruiny Zamku Ogrodzie­nieck­iego oraz Gród na Górze Birów

czynne są w godzinach

9.00 — 17.00

Prace archeologiczne i zabezpieczające na zamku w Olsztynie

Od początku września trwają prace archeologiczne po północnej stronie zamku górnego. Odkrywkę prowadzi archeolog Czesław Hadamik. Odkryto część muru obronnego i podpory mostu oraz dużą ilość fragmentów kafli z pieców zamkowych.

Prace na zamku Orodzieniec

Infor­mu­jemy, że we wrześniu rozpoczną się kole­jne prace remon­towe zabytkowych murów ogrodzie­nieck­iego zamku.

Pra­com kon­ser­wa­torskim pod­dane zostaną mury wewnętrzne ściany północ­nej na poziomie kuchni kurnej wraz ze zna­j­du­ją­cymi sie tutaj otworami oki­en­nymi oraz otworem dym­nym. W związku z powyższym, na czas trwa­nia prac zostanie zmieniony prze­bieg trasy turysty­cznej. Ze zwiedza­nia zostanie wyłąc­zona niewielka część zamku, w której będą prowad­zone prace. Przepraszamy za utrud­nienia i prosimy o wyrozumiałość.

Prace będą real­i­zowane w związku z dofi­nan­sowaniem w ramach dotacji udzielonej przez Śląskiego Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­tora Zabytków.